Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;

 

Net Turistik Yayınlar San ve Tic A.Ş. olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

 

Net Turistik Yayınlar San ve Tic A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Net Turistik Yayınlar San ve Tic A.Ş. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü,

internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

 

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve hukuki sebebi

 

Kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla,
netcocuk.com internet sitesini ziyaretiniz ile ve ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemler, 

• Çerezler,
• “iletişim” bölümünde bulunan formu doldurmanız,

aracılığıyla toplanmaktadır. İşlenme amaçları ve elde edilme yöntemleri tarafınıza sunulan kişisel verileriniz,

KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

Net Turistik Yayınlar San ve Tic A.Ş.’nin
hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması,
• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Net Turistik Yayınlar San ve Tic A.Ş.’nin
meşru menfaatleri için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenebilecektir.

 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Net Turistik Yayınlar San ve Tic A.Ş., söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Net Turistik Yayınlar San ve Tic A.Ş. ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a) Net Turistik Yayınlar San ve Tic A.Ş.'nın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) Net Turistik Yayınlar San ve Tic A.Ş.'nın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Ünvanı : Net Turistik Yayınlar San ve Tic A.Ş.

Telefonu: 506 478 76 12

Mersis No: 0-6310-0273-6900018

Vergi Dairesi: Mecidiyeköy

Vergi Numarası: 631 002 7369

Adresi: 19 Mayıs Cad. No:13 Kat:7 Şişli-İstanbul

Mail: info@netyayin.com.tr

 

Gizlilik ve Güvenlik

 

Net Turistik Yayınlar San ve Tic A.Ş. www.netcocuk.com, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Net Turistik Yayınlar San ve Tic A.Ş. www.netcocuk.com sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece Net Turistik Yayınlar San ve Tic A.Ş. www.netcocuk.com bünyesinde kullanılmaktadır. Net Turistik Yayınlar San ve Tic A.Ş. www.netcocuk.com, üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Net Turistik Yayınlar San ve Tic A.Ş. www.netcocuk.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Net Turistik Yayınlar San ve Tic A.Ş. www.netcocuk.com arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.